מודל הפסיכותרפיה החיובית PPT שפותח על ידי סליגמן ושות’ מכוון לטיפול בדיכאון, ומבוסס על ההנחה שיש צורך להתמקד ביצירת רגשות חיוביים, חיזוק כוחות אישיותיים ויצירת משמעות. המאמר סוקר את הממצאים המחקריים, המצביעים על תרומת הפסיכולוגיה החיובית לקליניקה ולהתערבויות הממוקדות במניעה. תכניות התערבות שנבדקו מחקרית בבתי ספר הביאו לירידה של כ 50%- במספר התלמידים אשר סבלו מדיכאון. גם טיפולים מסורתיים שנעשו באותה שיטה בקרב אנשים אשר סבלו מדיכאון קל-בינוני מראים שיפור משמעותי בקרב המטופלים.