מאמר זה מציג שתי תכניות שונות מבית הפסיכולוגיה החיובית שיושמו בבתי ספר שונים. האחת PRP (Penn resiliency program), המלמדת חשיבה אופטימית דרך מיומנויות כמוגמישות מחשבתית, אסרטיביות, סיעור מוחות, מדיטציה ועוד. השניה, HPPC
(Strath haven Positive Psychology Curriculum), תכנית אשר נועדה לסייע לתלמידים לזהות נקודות חוזק ולהגביר שימוש בחזקות אלו. מחקרים אשר ליוו את שתי התכניות מציגים שיפור בכלל המדדים שנבחנו בשתיהן – ירידה ברמת הדיכאון, עליה בשיתוף הפעולה, ביכולות החברתיות וביכולות הלימודיות.